שירתו של חוליו קורטאסר: אינטר-טקסטואליות ועקרון 'האחר' בספרות

מתוך humhonors

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

נושא המחקר הוא הליריקה של חוליו קורטאסר והקשר הייחודי שלה עם תופעת האינטר טקסטואליות. הדבר יוביל להבנה של הדיאלוג כאמצעי ספרותי התורם לבנייה של 'זולתיות' אסתטית בשני צירים : מצד אחד, 'האחר הקורא' מול 'האחר/הקול הפואטי' ובציר השיני הטקסט הראשוני מול ההיפוטקסטים הקודמים לו. נקודת המוצא למחקר זה היא תיאוריית האינטר טקסטואליות אשר נוסחה אצל ג'נט, קריסטווה וריפאטר. העבודה תנתח את הביטויים האפשריים של האינטר טקסטואליות, אך תתמקד בעיקר באינטרטקסטואליות, או ב'היפרטקסטואליות' שהוגדרה על ידי ג'נט, אשר מצביעה על הקשרים הקיימים בין טקסט לבין אלה שקדמו לו. כמו כן, אקח בחשבון את תיאורית הדיאלוג של באחטין, שתוביל אותי, בסופו של דבר, אל עקרון 'האחר' אשר נותח, בין היתר, על-ידי עמנואל לוינס (באשר לעמנואל לוינס אבדוק בכתביו את הקשר האימננטי בין הזולתיות לבין האינטר טקסטואליות). יחד עם זה בעיקר אתמקד, מטבע הדברים, בתופעת 'האחר' בשירתו של קורטאסר. במסגרת הניתוח השירי, אשתמש במושג ההתגלות (visitation) של לוינס. אחת המטרות העיקריות של העבודה תהיה לבחון את מושג האינטר טקסטואליות, ומתוך כך להציע היבטים חדשים בפואטיקה הלירית של קורטאסר. אנסה ליצור מחקר פנומנולוגי שלא יכפה מודלים תיאורטיים מראש. ההתמקדות תהיה בשימוש בשפה ובאסטרטגיות הליריות המוצעות. בכוונתי לפתח תיאוריה שתוכל להקיף ולייצג את עיקר השירה הקורטאסריאנית. המחקר מתרכז בקשרים האינטרטקסטואלים של השירה של חוליו קורטאסר והפואטיקה של סטפן מלארמה, ובנוסף קשריה לפילוסופיה האקסיסטנציאליסטית.

כלים אישיים