סדנת מתודולוגיה מחקרית לתלמידי מחקר וחוקרים צעירים העוסקים במזרח אסיה

מתוך humhonors

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

דרור קוכן, אנדרי גומולין, מיכל מידן, סיגל גליל, זיו הלוי, הלנה גרינשפון, אהוד ענבל

מטרת הפרויקט היא להביא את תלמידי המחקר העוסקים במזרח אסיה בישראל לסדנה משותפת שתתמקד באספקטים המתודולוגים של עבודת השדה שלהם, ובכך לאפשר מסגרת אינטר-דיסציפלינארית לשיתוף מידע בין התלמידים, העשרת ארגז הכלים המתודולוגי שלהם וכן יצירת בסיס לאינטראקציה בין חוקרים וותיקים לתלמידי המחקר.

הרעיון לסדנה עלה מתוך צורך עמוק שחשו התלמידים המתקדמים בחוג ללימודי מזרח אסיה למסגרת שתסייע להם לפתח את החלקים המתודולוגיים והתיאורטיים במחקרם. הרעיון העומד בבסיס ההצעה הוא ההכרה שלמרות נושאי המחקר השונים, תלמידי המחקר העוסקים במזרח אסיה מתמודדים עם בעיות מתודולוגיות משותפות – החל מנושא השפה, דרך התמודדות עם תרבות מחקרית וחברתית שונה וכלה בקשיים הנוגעים לאיסוף המידע המחקרי. 
הסדנה תאפשר לתלמידי המחקר להציג את הקשיים המתודולוגיים והתיאורטיים העולים ממחקרם ולקבל משוב הן מתלמידים אחרים והן מחוקרים מנוסים יותר. המושבים בסדנא יבנו סביב נושא משותף, כשבכל מושב יציגו שנים-שלושה תלמידים את המרכיבים המתודולוגים-תיאורטיים של מחקרם, כשתפקיד המגיב יאויש על ידי חוקר בכיר העוסק בתחום המתודולוגי/תיאורטי/גיאוגרפי הרלוונטי. הדגש בהצגות ובמשוב יינתן למיקום הפרויקט בתוך מסגרת מתודולוגית-תיאורטית רחבה יותר, התייחסות לשאלה מדוע הועדפה מתודולוגיה/תיאוריה מסוימת על פני גישות אחרות, והצגת שיטות מחקר חדשות שעשויות לסייע במחקר.
הסדנא תביא יחדיו תלמידים וחוקרים מאוניברסיטאות שונות הפועלים מתוך דיסציפלינות מחקריות שונות ותשאף לשלב גם חוקרים מנוסים שאינם עוסקים דווקא במזרח אסיה במחקרם, אך שהרלוונטיות המתודולוגית והתיאורטית של עשייתם האקדמית יכולה לתרום רבות להבנה של נושאים אלו אצל תלמידי המחקר.
כמו-כן, אנו נשאף להביא חוקר בכיר מחו"ל, העוסק במחקר במזרח אסיה, שיוכל להציג את הפרספקטיבה המתודולוגית/תיאורטית שלו ואת הייחוד שלה בהקשר של האזור הגיאוגרפי שבו נערך המחקר, ולהציג את המגמות המחקריות האחרונות בתחום של לימודי מזרח אסיה.
הסדנא תיערך בחודש מאי 2010, בסמיכות לכנס התשיעי ללימודי אסיה בישראל, שיערך השנה באוניברסיטת חיפה, וכך תוכל לכלול גם מספר סטודנטים ישראלים הלומדים בחו"ל ואשר יגיעו לארץ לכבוד הכנס הנ"ל. 

הפרוייקט הסתיים בהצלחה. בסדנא השתתפו 12 חוקרים צעירים מארבע אוניברסיטאות בארץ. אנא ראו קובץ מצורף.

כלים אישיים