מלגות\קרנות אחרות

מתוך humhonors

קפיצה אל: ניווט, חיפוש
המלגה תיאור המלגה תפסי הרשמה תקנון או חוזר
ישינסקי
הקרן מחלקת מלגות (אחת לשנתיים) לשלושה תלמידים בתחומים: כימיה, מתמטיקה ומדעי היהדות. בחירת המלגאים כפופה להמלצת דיקני הפקולטות.
פניה ישירה לדיקני הפקולטות
יצחק אמיר
הקרן מעניקה מלגה אחת מדי שנה, בכל שנה מפקולטה אחרת. הבחירה של המלגאי באמצעות דיקן הפקולטה
רוטציה - כל שנה פקולטה אחרת.
בהמלצת
הדיקן.
וולף (לקידום המדע והאמנות לטובת האנושות)     
קרן וולף מעניקה מדי שנה מלגות לתלמידים בשלושת התארים (בוגר, מוסמך ודוקטור). המלגות בתחומים העיוניים והניסויים. בחירת המועמדים באמצעות הפקולטות.

טופס להורד #1

טופס להורדה #2

קובץ הנחיות #1

קובץ הנחיות #2


הקרן ע"ש ליזל (עליזה) ובנימין קרפלס וגדעון פרייסלר ז"ל
הקרן מעניקה מלגות, אחת לשנה, לתלמידי האוניברסיטה בשלושת התארים (בוגר מוסמך ודוקטור), לבני קיבוצים במדעים הניסויים. פרסום המלגה בנובמבר של כל שנה. פרסום שמות הזוכים במלגה נעשה עד מרץ של כל שנה.
קובץ הנחיות וטפסי הרשמה
קרן "יד אורה"
הקרן מחלקת , אחת לשנה, מלגות לתלמידים לתואר שני ושלישי החוקרים נושאים אתנוגרפיים וגיאופוליטיים בהקשר של המזרח התיכון. כמו כן, תומכת הקרן בפיתוח הספריות באוניברסיטה העברית.
קובץ הנחיות
תכנית מלגות ע"ש המר לתלמידי תואר שני באוניברסיטאות
המלגות, מטעם המועצה להשכלה גבוהה, מיועדת לסטודנטים מצטיינים שסיימו את לימודי התואר הראשון באחת המכללות ומתכוונים להמשיך בלימודיהם לתואר שני במסלול המחקרי. פרסום המלגה בסביבות אפריל של כל שנה.
קובץ הנחיות
  אונסקו המלגות בשיתוף אונסקו והמועצה להשכלה גבוהה, מיועדות לפוסט-דוקטורנטים המגיעים ממדינות לפי רשימה מפורסמת של אונסקו.
באמצעות ות"ת
מלגות לדוקטורנטים עולים חדשים בשיתוף משרד הקליטה
מלגות לדוקטורנטים עולים חדשים עד שנתיים בארץ (ביום תחילת הלימודים). המימון עד 3 שנים. ההשתתפות האוניברסיטאית היא על חשבון היחידה/המדריך.
טופס הרשמה קובץ הנחיות והרשמה
כלים אישיים