מלגאי תשסח

מתוך humhonors

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

יקיר אנגלנדר - yakir1212englander@gmail.com

החוג: מחשבת ישראל

נושא המחקר: עיצוב הגוף והשלכותיו בהגות ובהלכה החרדית במאה העשרים בישראל . במחקרי אני קורא מקורות הגותיים, הלכתיים וחינוכיים בחברה החרדית האשכנזית בישראל מקום המדינה ועד ימינו ומנסה דרכם לראות כיצד ההוגים החרדים מעצבים את הגוף החרדי. המחקר עוסק בשלושה רבדים: הגוף האידיאלי המבוטא בהגות, המפגש בין האידיאל לחיים – ההלכה ועיצוב הגוף בחינוך. הקריאה נעשית בשני שלבים: השלב התיאורי – ניסיון לשזור מתוך הכתבים את הגוף הרצוי והמצוי. והשני השלב הביקורתי – לקרוא את אותו הגוף ולנסות להבין מה המשמעות שלו.


מילות מפתח: דיסציפלינה – מחקר על הגוף, עיצוב הגוף, קריאה קווירית, קריאה פמיניסטית, קריאה בפילוסופיה של ההלכה, מחשבת ישראל, לימודי מגדר ותרבות. תקופה: העת המודרנית, מדינת ישראל במאה העשרים וראשית המאה העשרים ואחת.


רביד אקשטיין - ravid_ekshtain@yahoo.com

חוג: ארכיאולוגיה

נושא המחקר: מקורות חומרי הגלם והשלכתם על היבטים טיפו-טכנולוגיים בתרבות המוסטרית


דותן ארד - dotanarad@gmail.com

חוג: היסטוריה של עם ישראל

נושא המחקר: היהודים המוסתערבים בשלהי ימי הביניים: סוף התקופה הממלוכית וראשית התקופה העות'מאנית. עבודתי עוסקת ביהודים המוסתערבים בשלהי ימי הביניים: בסוף התקופה הממלוכית ובראשית התקופה העות'מאנית. ה"מוסתערבים" הינם התושבים היהודים הוותיקים, דוברי הערבית, שחיו לחופו המזרחי של הים-התיכון (סוריה, לבנון, ארץ ישראל ומצרים). המסגרת הכרונולוגית של העבודה היא משלהי התקופה הממלוכית ועד לאמצע המאה ה-17. בתקופה זו החלו להגיע למזרח גלי הגירה גדולים, בעיקר מחצי האי האיברי. העבודה תבחן מה היה טיב היחסים שנרקם בין הקהילה המוסתערבית לבין המהגרים, מה היו הזיקות וההשפעות ההדדיות וכיצד התמזגו לבסוף שתי האוכלוסיות לחברה אחת.

מילות מפתח: היסטוריה של עם ישראל, ימי הביניים, העת החדשה המוקדמת, ממלוכים, עת'מאנים, מוסתערבים, ערבית יהודית, הגניזה הקהירית, הגירות, חצי האי האיברי, הים התיכון.


אסף אשכנזיashkentoz@mscc.huji.ac.il

חוג: לימודים רומאניים ולטינו-אמריקניים

נושא המחקר: התרגומים והעיבודים לעברית של ספרות חצי האי האיברי לאחר גירוש ספרד (המאות השש-עשרה והשבע-עשרה)

מילות מפתח: החוג ללימודים רומאניים ולטינו-אמריקניים; תרגום; תיאוריות של תרגום; ספרות תור הזהב הספרדי; ספרות אבירים; כרוניקות על העולם החדש; העתקות של ספרות איברית


יגאל בלוך - yigal9@netvision.net.il

חוג: היסטוריה של עם ישראל

נושא המחקר: מחקרים בכרונולוגיה האשורית ובכרונולוגיה של המזרח הקרוב הקדום במאה ה-13 לפסה"נ. עבודתי תציע שיחזור מחודש של הכרונולוגיה של ממלכת אשור במאה ה-13 לפסה"נ ותצביע על השלכות השיחזור הזה לשיחזור הכרונולוגיה של המזרח הקרוב הקדום כולו בתקופה הנדונה ולהבנת חלק מאירועי-מפתח בתולדות האזור באותה תקופה.

מילות מפתח: כרונולוגיה, לוח שנה, אשור, מצרים, האימפריה החיתית, חוזה שלום, היסטוריה של עם ישראל, תקופת המקרא.


יוחאי בן גדליהyochch@pluto.mscc.huji.ac.il

חוג: היסטוריה של עם ישראל

נושא המחקר: פילנתרופיה יהודית-אירופאית בירושלים בזמן מלחמת קרים(1856-1853). מלחמת קרים (1853–1856) היוותה נקודת שיא במעורבות האירופית באימפריה העות'מאנית ('השאלה המזרחית'). התעניינות זו באה לידי ביטוי בזירה היהודית בפעילות פילנתרופית עניפה בירושלים מצד 'המעצמות היהודיות' העולות במערב אירופה ובמרכזה. הפילנתרופיה היהודית באותן שנים הקימה מספר רשתות של מפעלי חינוך, חסד, רווחה ובריאות, שפעלו לשנות את אופי היישוב היהודי בעיר הקודש. המחקר סוקר פעילות זו, ועומד על היבטים שונים שלה: פוליטיים, חברתיים, כלכליים, תרבותיים ודתיים.

מילות מפתח: היסטוריה של עם ישראל, המאה ה-19, פילנתרופיה, לאומיות, אורתודוקסיה, אוריינטליזם, ירושלים.אסיה ברזניאק-  b_asya@yahoo.com

חוג: היסטוריה

נושא המחקר: תרבויות מיסיון ודפוסי ניצור והתנצרות במזרח ובמערב הנוצרי במאות ה-11-8


סינתיה גבאי - cynthia.gabbay@mail.huji.ac.il

חוג: לימודים ספרדיים ולאטינו אמריקניים

נושא המחקר: שירתו של חוליו קורטאסר: אינטר-טקסטואליות ועקרון 'האחר' בספרות. נושא המחקר הוא הליריקה של חוליו קורטאסר והקשר הייחודי שלה עם תופעת האינטר טקסטואליות. הדבר יוביל להבנה של הדיאלוג כאמצעי ספרותי התורם לבנייה של 'זולתיות' אסתטית בשני צירים : מצד אחד, 'האחר הקורא' מול 'האחר/הקול הפואטי' ובציר השיני הטקסט הראשוני מול ההיפוטקסטים הקודמים לו. נקודת המוצא למחקר זה היא תיאוריית האינטר טקסטואליות אשר נוסחה אצל ג'נט, קריסטווה וריפאטר. העבודה תנתח את הביטויים האפשריים של האינטר טקסטואליות, אך תתמקד בעיקר באינטרטקסטואליות, או ב'היפרטקסטואליות' שהוגדרה על ידי ג'נט, אשר מצביעה על הקשרים הקיימים בין טקסט לבין אלה שקדמו לו.

מילות מפתח: : חוליו קורטאסר, שירה, אינטר טקסטואליות, אמריקה לטינית, אקסיסטנציאליזם, דיאלוג ספרותי, זולתיות, מושג ההתגלות של לוינס, פנומנולוגיה, מושג ה"אחר" בספרות, פואטיקה של סטפן מלארמה, מאה 20.


אילנה גולומביק-ציון - goloma@mscc.huji.ac.il

חוג: מדעי הקוגניציה

נושא המחקר: מעורבות מנגנוני סינכרון נוירונליים ביצירת ושליפת זיכרונות לפרצופים חדשים ולפרטים אישיים אודותם


יואל גרינברג - yoel_gr@yahoo.com

חוג: מוסיקולוגיה

נושא המחקר: לקראת צורת סונטה: סונטיזיציה של הריטורנלו, הפוגה והרונדו במוסיקה תזמורתית בשנים 1720-1770


ענת דנציגר - anat_danziger@hotmail.com

חוג: ספרות כללית והשוואתית

נושא המחקר: בין כאב לכתיבה - הגוף האלגורי אצל קפקא ועגנון. המחקר מעמיד במרכזו ארבעה טקסטים ספרותיים, ומבקש לעקוב אחר גרעין תמטי שבמרכזו הצומת בין כאב ואלגוריה. שני מוקדים תיאורטיים ילוו את כתיבת המחקר: מחד, הגותו של וולטר בנימין אודות האלגוריה ויחסה להיסטוריה. מאידך, מחקרה המקיף של איליין סקרי אודות מושג הכאב.

מילות מפתח: ספרות כללית והשוואתית, בחינה תמטית של יצירות ספרות, הצומת התיאורטי של כאב ואלגוריה, קריאה בעלת צביון פוסט-סטרקטורליסטי ביצירות ספרות מודרניות.


תאופיק דעאדלה - taufikd@gmail.com

חוג: לימודי האסלאם והמזרח התיכון

נושא המחקר: שפת הציור של אסכולת הראת המאוחרת: שני כתבי-יד מאוירים של ח'מסה מאת נט'אמי כמקרה מבחן. עבודתי בוחנת את הציורים בשני כתבי יד מאויירים שנוצרו בעיר הראת, אפגניסתאן של ימינו, במחצית השניה של המאה החמש-עשרה. שני ההיבטים העיקריים הניבחנים בעבודתי הינם: ההיבט האיקונוגרפי מצד אחד וההשלמה שהיבט זה מקבל מהמרכיבים הצורניים בציור מצד שני. הטקסט של נט'אמי הועתק ואויר באסכולות ציור שונות שהתקיימו לפני, בו זמנית ואחרי אסכולת הציור ההראתית. הנחת היסוד עליה מתבסס הדיון, גורסת שהתפיסה הדתית בכלל ובמיוחד הזרם הצופי הנקשבנדי, השפיעו על הציירים באסכולה.

מילות מפתח: אסלאם, ימי הביניים, איקונוגרפיה, ציור, הראת, תימורים, נקשבנדיה, צופיות, כתבי יד, איראן, אפגניסטאן.


גיא דרשן - darsan@mscc.huji.ac.il

חוג: מקרא

נושא המחקר: המהדורה האחרת של ספר מלכים


רבקה וולפה - chanochandrebecca@yahoo.co.uk

חוג: יידיש

נושא המחקר: Ashkenazi Jewry and the Sea: A Cultural Study from Petahiah of Regensburg to Nahman of Braslav


אושרי וייס - oshriweiss@gmail.com

חוג: אנגלית

נושא המחקר: הקשר שבין היכולת הפרגמאטית שמעורבת בהבנת שפה בהקשר לבין ביצוע משימות של שכילה. תחום המחקר שלי שייך למדעי הקוגניציה ואני עוסק בקשר שבין היכולת הפרגמאטית שמעורבת בהבנת שפה בהקשר לבין ביצוע משימות של שכילה (היסקים דדוקטיביים ואינדוקטיביים, שיפוט וקבלת החלטות).המחקר שלי משלב תיאוריות ושיטת מחקר של הבלשנות התיאורטית והפסיכולוגיה הקוגניטיבית והניסויית.

מילות מפתח: קוגניציה, בלשנות, שפה, שכילה, קבלת החלטות, פסיכולוגיה.


שרון וייסר - sharon.weisser@mail.huji.ac.il

חוג: מדע הדתות

נושא המחקר: המחלוקת בין האידאלים של האפתייה (apatheia) ושל המטריופאתייה (metriopatheia) אצל קלמנס מאלכסנדריה, אוריגנס מקייסריה ואווגריוס פונטיקוס : סוגיה מרכזית בניצורה של האתיקה הפילוסופית העתיקה. עבודת המחקר עוסקת בקשר שבין האסכולות הפילוסופיות העתיקות, ההגות של הפרשן היהודי פילון האלכסנדרוני והנצרות הקדומה. ביתר דיוק, התיזה בוחנת את ראשיתה והתפתחותה של מחלוקת פילוסופית, השייכת לתחום האתיקה, אשר הנגידה בין שתי האסכולות החשובות של העת העתיקה, הסטואה מחד והמסורת הפלטוניקו-אריסטוטלית מאידך.

מילות מפתח: מדע הדתות, פילוסופיה עתיקה, אתיקה, נצרות, סטואה, האפתייה, מטריופאתייה, פלטוניזם, פילון האלכסנדרוני.


רועי וילוז'ני –  roy_vilozny@yahoo.fr

חוג: שפה וספרות ערבית

נושא המחקר: עיונים בכתאב אל-מחאסן של אחמד בן מחמד אל-ברקי (מת 888/894)


שי זקס - shyzaks@gmail.com

חוג: פילוסופיה

נושא המחקר: "הכל מספר" - הגרסה הטרנסנדנטלית: על הכוח המדה בביקורת התבונה הטהורה


יער חבר – yaar.hever@mail.huji.ac.il 

חוג: בלשנות

נושא המחקר: תחביר של לשון צ'חא


אורית יושינסקי-טרופיןority76@yahoo.com

חוג: ספרות כללית והשוואתית

נושא המחקר: מוקצים בגוף ראשון: כינון הזהות של מספרים מוקצים במונחים של פסולת, לכלוך וזיהום. המחקר שלי עוסק בכינון הסובייקט הבזוי (the abject subject) בשלושה טקסטים מספרות המאה העשרים: מסע אל קצה הלילה (Voyage au bout de la Nuit) ללואי-פרדינן סלין, הטרילוגיה של בקט (Molloy / Malone Meurt / L’Innommable) וחזירויות (Truismes) מאת מארי דריאסק.

מילות מפתח: ספרות המאה העשרים, סובייקט, אידיאולוגיה, סובייקט אתי, בזות.


יונתן יערי - jyaari@cc.huji.ac.il

חוג: פילוסופיה

נושא המחקר: מודל לאישוש מדעי המתבסס על רעיונות מתוך תורת הסיבוכיות במדעי המחשב. בסיס עבודת הדוקטורט שלי הוא מודל לאישוש מדעי המתבסס על רעיונות מתוך תורת הסיבוכיות במדעי המחשב. במסגרת תורת הסיבוכיות היו בעשורים האחרונים מספר רב של התפתחויות משמעותיות בנושאים הקרובים לתחומי מחקר השייכים באופן מסורתי לפילוסופיה. כך למשל ישנו עיסוק אינטנסיבי בשאלות הנוגעות לטיבו של ידע וכן חשיבה חדשה על מהי הוכחה. מטרתי הכללית במחקר היא לבחון חלק מההתפתחויות הללו בעיניים פילוסופיות ולראות כיצד הן רלוונטיות לדיונים בתוך פילוסופיה. הנושא הספציפי בו אני מתמקד הוא מודל של הוכחה במדעי המחשב הקרוי "הוכחות אינטראקטיביות" אשר פותח מאז שנות השמונים. על-ידי שימוש בעקרונות העומדים בבסיס המודל הזה אני מציע תורת אישוש אלטרנטיבית למדעים אמפיריים במסגרת פילוסופיה של המדע. אני מקווה שתורה זו, שאני מכנה "אישוש אינטראקטיבי" תוכל להוות חלופה ראויה לתורת אישוש בת קיימא ובסיס לדיון בפילוסופיה של המדע.

מילות מפתח: פילוסופיה של המדע, אישוש במדע, ידע מדעי, פילוסופיה של מדעי המחשב, תורת הסיבוכיות, לוגיקה. philosophy of science, theories of confirmation, scientific knowledge, philosophy of computer science, complexity theory, logic


יונתן כהנא -timaeus@mscc.huji.ac.il

חוג: מדע הדתות

נושא המחקר: פיסיוגנמיה של גנוסטיקאי: הגנוסיס כתופעה תרבותית. עבודת הדוקטורט שלי הינה ניסיון להבין את התופעה הגנוסטית, אותה "כפירה" נוצרית שהתקיימה במאות הראשונות לספירה, כתופעה שהינה תרבותית במהותה, אם כי היא מציגה "סימפטומים" דתיים. הגנוסיס, לפי השחזור המוצע על ידי, היה לא פחות מניסיון לבחון, לאתגר לנסח מחדש, ולעיתים אף לקעקע את אותן הנחות היסוד התרבותיות שהיו משותפות כמעט לכולם בעולם היווני רומי של המאות הראשונות, ושהיוו את בסיסו של השיח בין הקבוצות השונות שאכלסו עולם זה.

מילות מפתח: מדע הדתות, דת השוואתית, תרבות, נצרות, העת העתיקה, גנוסיס, מין, מגדר, הטרונורמטיביות, מסורת.


יונתן לוי - gaeseric@mscc.huji.ac.il

חוג: היסטוריה

נושא המחקר: The Drug Policy of the United States and Germany from the Opium War to the Second World War

מילות מפתח: הסטוריה, גרמניה, המאה העשרים, המאה התשע עשרה, סמים, מלחמת האופיום, מלחמת העולם השניה, ארצות הברית.


איילת לזרובסקי - ayeletlz@walla.com

חוג: ספרות עברית

נושא המחקר: המדרש המכונה 'שיר השירים זוטא' – נוסחו, תכניו וקורותיו. מדרש 'שיר השירים זוטא' הינו מדרש פרשני על מגילת 'שיר השירים'. הוא פורסם לראשונה במקביל מכתב יד המצוי בספריית פרמה הן בידי שלמה בובר [1894], שכינהו 'שיר השירים זוטא', והן בידי שניאור זלמן שכטר [1896-1894], שכינהו 'אגדת שיר השירים' [והזכיר כתב יד חלקי נוסף, גם הוא מפרמה]. בשנת 1978 פרסם צבי מאיר רבינוביץ' בספרו 'גנזי מדרש' כתב יד חלקי נוסף של המדרש, מגניזת לנינגרד [סנט פטרבורג], ובספריית ה-JTS בניו יורק ישנו כתב יד שלם נוסף של מדרש זה, שלא פורסם מעולם. המחקר כמעט שלא עסק במדרש זה, והמחקרים המועטים הנוגעים בו עוסקים בנושאים שונים הנזכרים בתוכו, אך אין כלל עיסוק בו כחיבור שלם [להוציא דברי בובר ושכטר במבואות לספריהם]. בעבודת המחקר שלי בכוונתי לעסוק במדרש זה כחיבור שלם, מתוך כוונה להקיף היבטים שונים הנוגעים בו, אשר יצטרפו יחד לתמונה שלימה ובהירה עד כמה שאוכל.

מילות מפתח: ספרות עברית, שיר השירים, מדרש, מאה תשע עשרה, תולדות עם ישראל.


אמיר מזור - mazoramir@yahoo.com

חוג: לימודי האסלאם והמזרח התיכון

נושא המחקר: המנצוריה בסולטאנות הממלוכית – סוגיות פוליטיות, חברתיות וצבאיות. המחקר נועד לעמוד מקרוב על טיבה של סיעה פוליטית-צבאית ממלוכית שהיוותה את עמוד התווך של השלטון הממלוכי בסוף המאה ה-13 ותחילת המאה ה-14. סיעה זו הורכבה מממלוכים (עבדים צבאיים) של הסולטן קלאון (1279-1290) והיא מכונה "המנצוריה", בהתייחסה לכינוי המלוכה שנטל לעצמו קלאון: "אל-מנצור". המנצוריה (או חלקים ממנה) היא ששלטה למעשה בסולטנות הממלוכית המוקדמת, ממותו של קלאון ועד ראשיתה של תקופת שלטונו השלישית של אל-נאצר מחמד בן קלאון (1310). בכוונתי לדון במחקרי בפרוטרוט בנקודות הבאות: (א) מוצא הממלוכים של המנצוריה; (ב) תהליך רכישתם, הובלתם, הכשרתם ואימונם; (ג) הקריירה שלהם כמפקדים בכירים (אמירים) בצבא הממלוכי; (ד) התנהלותם הפוליטית ומקומם בפוליטיקה הממלוכית; (ה) היבטים צבאיים העולים מתיאור קרבותיהם; (ו) הווי ותרבות הניכרים באורח חייהם.

מילות מפתח: לימודי האסלאם והמזרח התיכון, ערבית, פרוזופוגרפיה, ממלוכים, מצרים, סוריה, ארץ ישראל, ימי הביניים.אנה נוביקוב-אלמגור novikov.anna@gmail.com

חוג: היסטוריה כללית
נושא המחקר: בין גרמניה לפולין. מאבק הזהויות בשלזיה העילית בין שתי מלחמות העולם.

מילות מפתח:מרכז אירופה, גרמניה, פולין, שלזיה, המאה ה-20, גבולות, קטוביצה, הגדרה עצמית, שפה, יהודים, בני ברית.


יאיר עדיאל - yairad@gmail.com

חוג: ספרות עברית

נושא המחקר: הביקורת הפוסט-סטרוקטורליסטית על הבלשנות. עבודת הדוקטורט עוסקת בביקורת הפוסט-סטרוקטורליסטית על הבלשנות ובהשלכותיה התימטיות, המתודולוגיות והפוליטיות על הסוציו-בלשנות ועל חקר השיח. העובדה בוחנת מקרי מבחן בלשניים-פוליטיים בני זמננו, במטרה להציג מתודולוגיה משולבת של תיאוריה בלשנית-ספרותית-פוליטית.

מילות מפתח: בלשנות, ספרות, פילוסופיה, לשון עברית, לימודי תרבות, פוליטיקה של הבלשנות הכללית והעברית.


אורי עציוני - uri_cogito@yahoo.com

חוג: פילוסופיה

נושא המחקר: יחס והיסטוריות בפואטיקה של פרידריך הלדרלין. המחקר מתמקד בבחינה פילוסופית של הכתבים התאורטיים של הלדרלין בעיקר ביחס למחשבה הפילוסופית בזמנו (הגל, שלינג, פיכטה) מחד ולמיסטיקה הנוצרית שקדמה לו מאידך.

מילות מפתח: פילוסופיה, גרמניה, העת החדשה, תיאולוגיה, ימי הביניים, הלדרליין, מסטיקה, פואטיקה, ספרות משווה.


אריאל פאול - pandi@pob.huji.ac.il

חוג: מוסיקולוגיה

נושא המחקר: מוסיקה אירופית אמנותית מסוף המאה ה-16 . עבודתי עוסקת במוסיקה אירופית אמנותית מסוף המאה ה-16. מדובר בתקופה של חיפוש אחר דרכים חדשות להבעה מוסיקלית, תקופת 'נסיונות מוסיקליים' המתאפיינת בהרבה 'פעמים ראשונות'. המחקר שלי נדרש לשאלה: האם 'הניסויים המוסיקליים' הם נחלתם הבלעדית של המדיומים החדשים, או שמא נעשו 'ניסויים' גם על גבי מוסיקה 'בסגנון הישן'.

מילות מפתח: מוסיקולוגיה, Early Modern Period, ג'יוזפו צרלינו, רטוריקה במוסיקה, בארוק מוקדם.


רמונה פאולrimonachn@walla.co.il

חוג: מוסיקולוגיה

נושא המחקר: האופרה "לינה" מאת אמילקרה פונקיאלי: היסטוריה, סגנון וקבלה תקציר

מחקר זה מנסה להגדיר את קורפוס האופרות שנכתבו בז'אנר הסמיסריה באיטליה במחצית השניה של המאה ה- 19, לאתר אותן, ולנתח אותן דרמטורגית ומוסיקלית תוך בחינה מדוקדקת של התקבלות האופרות. המחקר מנסה לעמוד על מקומו של הז'אנר בעשייה התרבותית באיטליה סביב העשורים של איחוד איטליה, וכן להסביר את הטרנספורמציה שעבר לקראת סוף המאה לכיוון האופרה הריאליסטית והוריזמו.

מילות מפתח: מוסיקולוגיה, אופרה, מאה 19, איטליה, לימודי או תיאוריות של ז'אנר, אנליזה של מודל הסצנה, תיאטרון ואופרה,ריאליזם ווריזמו.


אלה פלורסהיים - yizella@012.net.il

חוג: יידיש

נושא המחקר: תחיית תרבות יידיש במחנות העקורים בגרמניה בראי עיתונות שארית הפליטה. העיסוק הנרחב בספרות ובתרבות יידיש במחנות העקורים בגרמניה ולמעשה ניסיון החייאתה של תרבות זאת לאחר המלחמה, אם דרך הנצחת היצירה מלפני המלחמה ואם דרך יצירה חדשה אחריה, הוא רב עניין. למעשה, תופעה זאת הייתה כה ערה עד כי ניתן לקבוע כי בעצם נוצר במחנות בתקופה זאת מעין מיקרוקוסמוס של תרבות יידיש חדשה ופעילה, מיקרוקוסמוס קצר ימים שהתקיים רק שנים מעטות ושעם קום מדינת ישראל והתרוקנות מחנות העקורים וסגירתם בא אל קיצו. בעבודת הדוקטור ברצוני לעמוד על תופעה זאת. דרך ההתחקות אחר המקורות הראשוניים העשירים שהותירו אחריהם העקורים בשפתם שלהם, ביידיש, ובאמצעות מקורות מסייעים נוספים כדוגמת עדויות וחומר ארכיוני אחר, אבקש לנסות לצייר תמונה של מקומה של תרבות יידיש במחנות העקורים בגרמניה ושל התפקיד החברתי החשוב שהיא מילאה בחיי אנשי שארית הפליטה.

מילות מפתח: שפה וספרות יידיש, הסטוריה של עם ישראל, גרמניה, שואה, מחנות העקורים, שארית הפליטה, עיתונות, ארכיונים, המאה העשרים.


יואב פרחיyoav.farhi@mail.huji.ac.il

חוג: ארכיאולוגיה

נושא המחקר: טביעת העיר עזה בתקופות ההלניסטית והרומית. מטרותיה העיקריות של עבודת המחקר הינן: א. הצגת קורפוס שלם ופרסום מדעי מלא של כלל הטיפוסים והוואריאנטים אשר נטבעו בעיר עזה בתקופות ההלניסטית והרומית תוך בחינת ההיבטים הנומיסמטיים השונים. ב. חקירת ההיבטים ההיסטוריים, התרבותיים והאומנותיים השונים המשתקפים במטבעות העיר ובטביעה העירונית.


צחי פרידמן - zakfree@gmail.com

חוג: מדע הדתות

נושא המחקר: מוות ותמורה בספרות האופנישד. מחקרי חושף היבטים הנוגעים לתהליכי התמורה והשינוי הכרוכים במוות על פי האופנישדות, ושל מהות הטקסט האופנישדי והשימושים שייעדו לו מחבריו.

מילות מפתח: החוג למדע הדתות, הודו, אופנישד, וודה, סנקסריט, מוות, טקסט, פסיכולוגיה.


מיכאל פרייקמן - indy424@gmail.com

חוג: ארכיאולוגיה

נושא המחקר: מבנים מגליתיים בארץ ישראל


דביר צור - dvir_tzur@yahoo.com

חוג: יהדות זמנינו

נושא המחקר: פואטיקת המרחב בספריו המאוחרים של ס. יזהר. המחקר מתמקד בשאלות של תיאור המרחב הישראלי בספריו המאוחרים של ס. יזהר, שהתפרסמו במהלך שנות התשעים של המאה העשרים. על ידי ניתוח של תיאורים נופיים, מקומיים ויחסם לאדם, מבקש המחקר לראות את תמונת העולם והמקום כפי שהיא מופיעה אצל יזהר ואת מיקומה למול התרבות והחברה בישראל בכל הנוגע לשאלות קיומו של הבית הפרטי והלאומי ושל המרחב המקומי. כמו כן עוסק המחקר במרחב הישראלי-יהודי לעומת מרחב של זהויות אחרות הקיימות ובשאלות של ילידיות והתיישבות.

מילות מפתח: ספרות עברית, יהדות זמננו, ס. יזהר, המאה העשרים, מדינת ישראל, התישבות, זהות ומרחב, פנומולוגיה, גיאוגרפיה תרבותית.


אריאדנה קונסטנטינו - ariadne_kon@yahoo.com

חוג: לימודים קלאסיים

נושא המחקר: רחוק מן האח בבית: תנועה וניידות של נשים במיתולוגיה היוונית. במסגרת התזה, אני חוקרת סיפורים שונים של נשים מן המיתולוגיה היוונית הנמצאות מחוץ לבית. תנועת נשים אלו היא צנטריפוגלית ביסודה, מאחר שהבית (oikos) ככלל עמד במרכז חייהן של נשים יווניות והן זוהו עם המרחב הפנימי הזה. סיווג הנשים נעשה על פי ריחוקם הפיזי מן המרכז המרחבי והרעיוני של האח בבית (hestia), שהוא גם המקום עצמו וגם פרסוניפיקציה של האלה הסטיה (Hestia).

מילות מפתח: לימודים קלאסיים, העת העתיקה, נשים בעולם היווני, מיתולוגיה, ניידות פיזית.


יונתן רובין-רונן - yonigali@gmail.com

חוג: היסטוריה

נושא המחקר: פעילות אינטלקטואלית ומגעים בין-תרבותיים בעכו במאה השלוש-עשרה. עכו של המאה השלוש-עשרה הייתה בירתה של הממלכה הצלבנית השנייה, אשר הוקמה לאחר מסע הצלב השלישי, מסע שהיווה ניסיון אירופי לשקם את הממלכה לאחר התבוסה בקרני חטין (1187). במאה השנים בהן התקיימה ממלכה זו (1291-1191) הייתה עכו עיר נמל תוססת וסואנת, שהכילה בתוכה אוכלוסייה מגוונת ביותר. בנוסף לכך, העיר הייתה בית למחבריהם של כמה וכמה טקסטים. הקורפוס הכולל את הטקסטים הללו לא נדון מעולם במחקר כמכלול תרבותי, וחלק מהחיבורים הכלולים בו כמעט שלא נדונו במחקר כלל. מטרתי היא לאפיין את העולם התרבותי והאינטלקטואלי שמתוכו צמחו החיבורים האלה.

מילות מפתח: היסטוריה, צלבנים, עכו, מגעים בין-תרבותיים, תיאולוגיה, גיאוגרפיה, שפה, תרגום, הים התיכון, ימי הביניים, הסטוריה אינטלקטואלית.


דיאגו רוטמן - salamanca00@gmail.com

חוג: יידיש

נושא המחקר: יצירה כביקורת תרבות: על מפעל התיאטרון של דזשיגאן ושומכר. בעבודת המחקר אעסוק בבחינת מפעל התיאטרון של שמעון דזשיגאן וישראל שומכר בהקשר התרבותי, הלשוני וההיסטורי. דזשיגן ושומכר, צמד שחקנים יידים אשר זכו למקום מרכזי בתולדות התיאטרון ותרבות יידיש בפולין ובמדינת ישראל כאחד, התחילו את דרכם האמנותית כשחקנים בתיאטרון היידי האקספרימנטלי "אררט", בניהולו של המשורר משה ברודרזון, בעיר לודזש שבפולין. דזשיגן ושומכר זכו להצלחה יוצאת דופן בישראל ובתפוצות העולם דובר היידיש. התיאטרון הסאטירי שלהם נחשב כדוגמה ומודל לחיקוי לתיאטרון הסאטירי בעברית. למרות זאת, היתה למבקרי התיאטרון העברי טענה קשה כנגד הופעתם ביידיש. הדבר נתפש כבגידה לא רק לשונית אלא גם תרבותית ולאומית והיו ניסיונות להכריחם לפי החוק לחדול ו'לגיירם' לתרבות המקומית. פרקטיקה תרבותית, חברתית, ולשונית זו אני בוחן במסגרת עבודת המחקר שלי.

מילות מפתח: שמעון דז'יגן, ישראל שומאכר, תאטרון יידיש, תרבות יידיש בישראל, אררט, לודז', סאטירה, הומור, מדינת ישראל, המאה העשרים.


יערה שחורי - yaarahs@gmail.com

חוג: ספרות עברית

נושא המחקר: הפן האמהי בשירת ביאליק


שני שלגי - shanish@mscc.huji.ac.il

חוג: מדעי הקוגניציה

נושא המחקר: מדדים אלקטרופיזיולוגיים של מודעות לטעויות. המחקר שלי עוסק בזיהוי טעויות במח ומודעות אליהן. מחקרים אלקטרופזיולוגיים מראים כי יש במח רכיב המזהה שעשינו טעות גם אם לא היינו מודעים אליה. לאחרונה הראו גם כי ישנו רכיב נוסף הקיים רק לאותן טעויות שכן הגיעו למודעות. באמצעות שני רכיבים אלו, אני חוקרת את הלטרליזציה של טעויות – האם אנחנו עושים יותר טעויות בצד מסויים במרחב או האם אנחנו מודעים יותר לטעויות בצד אחד של המרחב.

מילות מפתח: מודעות לטעויות, אלקטרופיזיולוגיה, גלי מח, מדעי הקוגניציה, מדעי המח.


נדב שרון - nadav.sharon@mail.huji.ac.il

חוג: היסטוריה של עם ישראל

נושא המחקר: קץ המדינה החשמונאית וראשית השלטון הרומי בארץ-ישראל (37-67 לפנה"ס): היסטוריה, היסטוריוגרפיה וההשפעות על החברה והדת של היהודים. מטרת עבודתי היא לחקור את התקופה הנ"ל, אשר בה בא למעשה הקץ על המדינה היהודית העצמאית האחרונה בארץ-ישראל עד הקמת מדינת ישראל. לפי דעתי זוהי תקופה משמעותית ביותר בהיסטוריה של עם-ישראל בכלל ועבור חלקו אשר ישב ביהודה בפרט. תקופה זו, אשר הייתה מרובת אירועים ותהפוכות גם בהיסטוריה העולמית, חשובה לא רק לגופה אלא גם להבנת התפתחויות שחלו לכאורה מאוחר יותר. על כן, מעבר להצגת תמונה היסטורית מלאה ככל שניתן של תקופה זו, מטרתי היא לבחון את השפעותיה קצרות הטווח וארוכות הטווח על החברה והדת של היהודים.

מילות מפתח: היסטוריה של עם ישראל, ארץ ישראל, חשמונאים, היסטוריוגרפיה, העת העתיקה, האימפריה הרומית.

כלים אישיים