טביעת העיר עזה בתקופות ההלניסטית והרומית

מתוך humhonors

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

"טביעת העיר עזה בתקופות ההלניסטית והרומית" ("The Coinage of Gaza in the Hellenistic and Roman Periods") המחקר נערך בהנחייתם של פרופ' יורם צפריר ודר' לאה די-סגני מהמכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית, וכן בהנחייתה של פרופ' אלה קושניר-שטיין מהחוג ללימודים קלאסיים באוניברסיטת תל-אביב.

העיר עזה לא נחקרה כראוי מבחינה ארכיאולוגית ואף המקורות ההיסטוריים אינם מעניקים לנו תמונה מקיפה אודות העיר ואופייה בתקופות ההלניסטית והרומית. לכן ישנה חשיבות גדולה וערך מיוחד ללימוד המטבעות העירוניים המהווים מקור מידע ראשוני בן התקופה הטומן בחובו מידע רב היכול לסייע בהבנת זהות העיר ואופייה, זהות תושביה בתקופות השונות ועוד.

מטרותיה העיקריות של עבודת המחקר הינן: א. הצגת קורפוס שלם ופרסום מדעי מלא של כלל הטיפוסים והוואריאנטים אשר נטבעו בעיר עזה בתקופות ההלניסטית והרומית תוך בחינת ההיבטים הנומיסמטיים השונים. ב. חקירת ההיבטים ההיסטוריים, התרבותיים והאומנותיים השונים המשתקפים במטבעות העיר ובטביעה העירונית.

לשם ביצוע המחקר הוגדרו מספר דרכי עבודה: א. ריכוז ועריכה של כל המידע הנומיסמטי שפורסם עד כה אודות המטבעות שנטבעו בעזה בתקופות הנדונות (ספרים, מאמרים, קטלוגים של מכירות פומביות ועוד). ב. בדיקה מחודשת של מטבעות שפורסמו בעבר ואשר ניתן יהיה לאתרם. ג. איתור ותיעוד של: 1. מטבעות שלא פורסמו ושמקורם אינו ידוע הנמצאים בידי אוספים ציבוריים (מוזיאונים, אוניברסיטאות, בנקים) ואוספים פרטיים בארץ ובחו"ל. 2. מטבעות שלא פורסמו ושמקורם בחפירות באתרים שונים בארץ-ישראל וסביבתה ואשר נמצאים בידי מוסדות ומכוני מחקר שונים. ד. מיון כל המטבעות לטיפוסים ווריאנטים והכנת קטלוג. ה. ניתוח המידע העולה מכלל החומר הנומיסמטי שייאסף, בזיקה לנתונים הארכיאולוגים ולמקורות ההיסטוריים.

חשיבות המחקר ותרומתו הצפויה לתחום: חשיבות עבודה זו הינה בראש ובראשונה בהצגת קורפוס שלם ובפרסום מדעי מלא של כלל הטיפוסים והוואריאנטים אשר נטבעו בעיר עזה בתקופות הנדונות. לימוד וניתוח המטבעות והנתונים העולים מהם, יובילו להבנת הטביעה, הכלכלה וההיסטוריה העירונית בתקופות הללו, ויאפשרו יצירת כרונולוגיה נומיסמטית מסודרת. כמו כן, בחינת ההיבטים הטכניים והעיטוריים של מטבעות העיר, תוך כדי השוואתם למטבעות ערים אחרות ולממצאים אחרים מן התקופות הנדונות, יאפשרו יצירת תמונה שלמה ורחבה יותר מזו הקיימת במחקר כיום, של העיר עצמה ומטבעותיה וכן של מטבעות ערי ארץ-ישראל בכללם.

כלים אישיים