המדרש המכונה 'שיר השירים זוטא' – נוסחו, תכניו וקורותיו

מתוך humhonors

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מדרש 'שיר השירים זוטא' הינו מדרש פרשני על מגילת 'שיר השירים'. הוא פורסם לראשונה במקביל מכתב יד המצוי בספריית פרמה הן בידי שלמה בובר [1894], שכינהו 'שיר השירים זוטא', והן בידי שניאור זלמן שכטר [1896-1894], שכינהו 'אגדת שיר השירים' [והזכיר כתב יד חלקי נוסף, גם הוא מפרמה]. בשנת 1978 פרסם צבי מאיר רבינוביץ' בספרו 'גנזי מדרש' כתב יד חלקי נוסף של המדרש, מגניזת לנינגרד [סנט פטרבורג], ובספריית ה-JTS בניו יורק ישנו כתב יד שלם נוסף של מדרש זה, שלא פורסם מעולם. המחקר כמעט שלא עסק במדרש זה, והמחקרים המועטים הנוגעים בו עוסקים בנושאים שונים הנזכרים בתוכו, אך אין כלל עיסוק בו כחיבור שלם [להוציא דברי בובר ושכטר במבואות לספריהם]. בעבודת המחקר שלי בכוונתי לעסוק במדרש זה כחיבור שלם, מתוך כוונה להקיף היבטים שונים הנוגעים בו, אשר יצטרפו יחד לתמונה שלימה ובהירה עד כמה שאוכל. בין הנושאים בהם עוסק המחקר שלי: * בירור נוסחי המדרש המדויקים והשוואת כתבי היד זה לזה, תוך העמדת מהדורה מדעית 'דיפלומטית' של המדרש * בירור המבנה המיוחד של מדרש זה, שבו רוב הסעיפים קצרים ותמציתיים, להוציא שני סעיפים בפרק הראשון, שהם ארוכים ביותר ומהווים את רוב המדרש * אופיו של החיבור - ענייני צורה [לשון, שמות, מקומות, ריאליה, אמצעים ספרותיים וכו'] וענייני תוכן ומגמה [הנושאים והתכנים, אמונות ודעות, מטרות, מסרים וכדומה] * מקורות החיבור ומקבילותיו * דרכי עריכת החיבור והמועד בו נערך * תפוצת המדרש והחיבורים המצטטים ממנו * ומדוע לא נדפס החיבור לאחר המצאת הדפוס. בחקר מדרש זה כחיבור עצמאי ברצוני להחזיר יצירה זו אל המעמד שאבד לה עם השנים, ולהעמיד מהדורה מדעית שלה על מדף ספרות האגדה של חז"ל, כחלק מתוך עולם שלם. מדרשים רבים מצויים בידינו רק במהדורות מסורתיות וכתבי היד שלהם טרם פורסמו, וכתוצאה מכך ספרות חז"ל עדיין אינה פרושה לפנינו במלוא תפארתה ורבגוניותה. תקוותי היא כי מחקרי יתרום להשלמת עולמה של ספרות זו, ויוכל גם להוות בסיס או להיות לעזר במחקרים בתחומים נוספים - כגון מחקר הלשון, ההיסטוריה, הפילוסופיה ועוד - וכך יעשיר נושאים שונים ומגוונים.

כלים אישיים